Door: Maria van Matronae

Toekomst voorspellen

Een veel gestelde vraag die ik krijg als professional, werkende met de Tarot is:

wat gaat er gebeuren? Hoe zal dit verlopen?
vragen die gaan over de toekomst

en dus vragen ze mij toekomst te voorspellen met de Tarot
jammer, maar dan moet ik ze toch teleurstellen: ik doe niet aan voorspellen
en het doet de Tarot tekort en ook jouzelf, aan te nemen dat de toekomst vast ligt
en dus te voorspellen valt

De toekomst ligt niet vast
de toekomst vorm jij zelf, door de acties die je onderneemt, de keuzes die je al dan wel/niet maakt en kansen die er wel/niet zijn en mogelijkheden in je omgeving en in jezelf aanwezig
of je ze benut, kunt benutten. En nog veel meer factoren bepalen de loop der dingen.

Maar je bent toch een waarzegster? Zeggen mensen dan vaak
en dan moet ik toegeven: JA wat ik zeg in een Reading is WAAR

Maar niets en ook niemand kan voorspellen de loop van jouw unieke pad
de weg die je zult gaan, is afhankelijk van iedere stap die jij daarin zet
en de koers verandert daardoor ook steeds
waardoor je de toekomstverwachtingen weer beïnvloed
dat, ja dat kun je zien  tijdens een Reading

Natuurlijk zijn er omstandigheden en ook zeker invloeden waardoor je het verloop van iets zou kunnen voorspellen:
als het zo gaat als het nu gaat…..grote kans dat dit en of dat zou kunnen gaan gebeuren,
de tekenen zijn dan zeker ook in de Tarot te zien.
Maar is het een feit? Staat het vast? In steen gebeiteld? Nee.
Zijn wij als mensen zonder vrije wil?
Staat de toekomst vast?
Ik zeg volmondig wederom: nee!
De toekomst is hierbij afhankelijk van actie en reactie.
En welke actie nu gunstig zou kunnen zijn, is ook terug te zien in de Tarot kaarten tijdens een Reading

En karma dan, hoor ik sommigen vragen?

Karma :
het woord zelf betekent handeling of daad
er is geen sprake van beloning of straf
er zijn leerprocessen
die door vele incarnaties geleerd dienen te worden
om zo de ziel in de kringloop van leven dood en wedergeboorte de kans te geven zijn of haar volledige potentieel te bereiken.
Sommigen noemen de ziel die dat bereikt een verlichte geest, grote geest,
Mahatma in het Sanskriet

Van ieder leven leren wij dus weer lessen, en die komen tot uiting in jouw karakter
en de oer (oude of Archetype)  karakters die er zijn, zijn in de Tarot terug te vinden in de kaarten van de Grote Arcana.
Aan de hand van berekening, maar ook afstemming op, kun je dus inzichtelijk maken
onder andere met WAT je bent gekomen,
WELKE potentie is er aanwezig in jou? Bewust of zelfs nog verborgen in diepere lagen van je zijn.
Welke karaktertrekken nam je uit de vorige ervaringen mee naar dit leven?

Ook kun je dan begrijpen welke lessen misschien op het pad kunnen komen om zo tot een hoger plan te komen op zielniveau
en dan hebben we het nog niet eens over het collectieve:

ons als mensen met elkaar verbindende bewustzijn dat ook steeds verder ontwikkeld
en wat ook weer invloed uitoefent op ons als individu
en dat is allemaal terug te vinden in de Tarot.

Een krachtig magisch spel, dat indien je kunt en wilt kijken naar jezelf en jouw mogelijkheden diepe en mooie waarheden laat zien maar ook:
kansen, valkuilen, talenten, gevoelens, invloeden vanuit onszelf en invloeden van buiten,
onze cultuur, familie, omgeving, onze relaties, normen, waarden, gezondheid, geloof, kennis, handelen, gedachtes, spirituele, numerologische, karmische, astrologische verbanden, voorouders, resonanties, energie….trilling
. En ik vergeet vast nog heel veel meer te benoemen.

Al deze factoren, al deze verbindingen, invloeden….wow,
zijn toch niet te bevatten, laat staan te voorspellen?
Zeker is: ze tonen ons iets
over ons zelf
onze plek in de eeuwige cyclus van leven,dood en wedergeboorte
het hoe
soms zelfs het waarom.
Alles wat een mens mee kan maken is terug te vinden in de Tarot en met kennis kun je handelen,
er naar gaan handelen.

één van mijn leraren zei het altijd heel duidelijk:

Inzicht zonder handelen brengt geen verandering

wij vormen de toekomst zelf, hebben onze mogelijkheden en beperkingen waarmee wij dat dienen te doen in dit leven, dat zou ik je zelfs kunnen laten zien, als we samen gingen zitten en de kaarten op tafel lieten komen, daar liggen ze dan: jouw kaarten komen op tafel.

De kaarten dwingen niet
de kaarten eisen niet
ze laten je heel veel zien
de kansen, de richtingen
tot op zielniveau
wat je eventueel zelf zou kunnen doen, of beter kunt laten

maar wat gebeurt,gebeurt op het moment dat de ziel er klaar voor is en naar de inzichten handelt

dat kan ik je wél voorspellen.


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.