Door: Nadia Lucs

Er wordt wel eens gezegd dat een mens drie gezichten heeft, het gezicht wat je toont naar de buitenwereld, het gezicht wat je toont naar je vrienden en familie en het gezicht welke je enkel zelf kent. In de astrologie worden deze drie gezichten gerepresenteerd door onze ‘grote drie’, namelijk ons zonneteken, maanteken en onze ascendant. Het gezicht naar de buitenwereld is je Ascendant, het gezicht naar je vrienden en familie is je zonneteken en het gezicht welke alleen jij kent, is je maanteken. In de praktijk ligt het natuurlijk wat genuanceerder, maar het illustreert mooi hoe onze grote drie – in grote lijnen – tot uiting komen in ons dagelijks leven.  

Onze grote drie vormt de basis van onze persoonlijkheid en zelfs wanneer we de overige acht planeten buiten beschouwing laten, kunnen we aan de hand van dit trio een vrij accuraat beeld vormen over onszelf als persoon. Daar waar de Zon symbool staat voor ons ego, staat de Maan symbool voor onze emotionele belevingswereld en de Ascendant voor ons publieke persona ofwel voor hoe buitenstaanders ons doorgaans zien. 

De eigenschappen die toebehoren aan het sterrenbeeld waar jouw Zon, Maan of Ascendant in staat, zijn eigenschappen die ons eigen zijn, het zijn de karaktertrekken die voor ons het meest natuurlijk aanvoelen. Echter betekent dit niet dat we als persoon strikt gebonden zijn aan deze eigenschappen, implicerend dat we nooit zouden kunnen veranderen. De kunst van de astrologie is dat het gebruikt wordt als middel voor zelfontwikkeling. Dit houdt in dat we allereerst bewustzijn creëren over de verschillende facetten van onze persoonlijkheid, om vervolgens onze natuurlijke gaven optimaal te kunnen benutten. De eigenschappen die we van nature in mindere mate bezitten, kunnen we onszelf aanleren door te kijken naar wat we nodig hebben om deze kant van onszelf aan te sterken.

Hieronder zullen de grote drie uitgebreid toegelicht worden. Houd je geboortehoroscoop en de blog van vorige week bij de hand, zodat je de eigenschappen van jouw tekens in het licht van je zonneteken, maanteken en je Ascendant kan plaatsen. 

De Zon
De Zon is het middelpunt van, zoals de naam al impliceert, ons zonnestelsel en staat dan ook symbool voor ons ego. De Zon is ons bewustzijn, hoe wij onszelf identificeren en, niet onbelangrijk, hoe wij vormgeven aan ons levensdoel. Doorgaans identificeren we ons het meest met ons zonneteken, om het simpele feit dat de overige energieën van onze geboortehoroscoop meer gericht zijn op het onbewuste. Ongeacht de diepste verlangens van ons maanteken of de driften van ons marsteken, zal de Zon altijd doorschijnen in onze keuzes. Het is dan ook de kunst om de eigenschappen van ons zonneteken te verfijnen met de overige energieën waar we mee werken in onze geboortehoroscoop.  

Ons zonneteken is ons actieve zijn en staat op de voorgrond wanneer we bewuste, doordachte keuzes maken. Wanneer we de Maan het innerlijke kind noemen, kunnen we de Zon zien als haar vader. En zoals een vader doet, leert de zon ons wie wij kunnen zijn wanneer we het beste uit onszelf halen. De eigenschappen van het teken welke in onze Zon staat, zijn de eigenschappen die in onze natuur zitten. Echter betekent dit niet dat we al deze eigenschappen vanaf geboorte optimaal kunnen benutten. Beter gezegd is ons zonneteken wie we leren te worden wanneer we onze natuurlijke aard in zijn volledigheid eren en verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag. 

Wanneer we handelen vanuit ons zonneteken en onze persoon volledig eren, handelen we gericht, zelfverzekerd, met trots en met een doel. Echter, zitten we vast in de schaduwkant van ons zonneteken, dan handelen we vanuit egoïsme, zijn we veroordelend, worden we hoogmoedig en zijn we erg koppig. 

De Maan
Ons maanteken representeert ons emotionele innerlijke zijn. Het gaat hier om onze diepste behoeftes en hoe we doorgaans (willen) reageren op situaties die een emotionele reactie losmaken. Afhankelijk van in welk teken jouw Zon en Maan staan, is het mogelijk dat de eigenschappen van je zonneteken de initiële reactie van jouw maanteken onderdrukken, filteren of in een ander jasje steken. Wanneer jouw zonne- en maanteken hetzelfde zijn, zal dit filter geen tot weinig verschil maken. Jouw interne wereld komt dan namelijk overeen met jouw externe wereld. 

De Maan is daar waar wij ons veilig voelen en laat ons zien wat wij nodig hebben om deze (emotionele) veiligheid voor onszelf te creëren. Op deze manier worden onze basis gewoontes gevormd worden door het teken waar onze Maan in staat. Waar de Zon alles te maken heeft met ons bewustzijn, strekt de Maan zich uit over ons onderbewustzijn. De Maan wordt geleid door instinct en is in die zin niet voor reden vatbaar. Hoewel ik de Maan eerder ons innerlijke kind heb genoemd, omdat de Maan reactief is en niet wordt geleid door rationaliteit, is de Maan tevens de archetypische moeder en symboliseert zij onze vrouwelijke energie. Dit heeft te maken met het feit dat de Maan ons wijst naar daar waar wij ons veilig en geborgen voelen. Het is de meer passieve, ontvankelijke kant van ons zijn, geleid door instinct in tegenstelling tot rationaliteit. 

Wanneer jouw Maan in een waterteken staat – Kreeft, Schorpioen of Vissen – is de invloed van de Maan het sterkst. Watertekens zijn thuis in de emotionele energie van de Maan, wat de kracht van de Maan versterkt. Ook zal de energie van de Maan een grotere rol spelen in je leven wanneer deze dichtbij je Ascendant of Descendant staat in je geboortehoroscoop, of wanneer deze in je vierde of tiende huis staat. 

De Ascendant
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, onze Ascendant. In tegenstelling tot de Zon en de Maan is de Ascendant geen ster, maar het snijpunt van de horizon en ecliptica. Het sterrenbeeld waarin dit snijpunt valt is je Ascendant en wordt, omdat het gaat om het punt aan de oostelijke horizon – waar de zon opkomt-, ook wel je rijzende teken genoemd. Tevens begint je eerste huis in je Ascendant. We zullen ons later meer verdiepen in het huizensysteem van de astrologie. 

Zoals je zonneteken fungeert als filter voor je emoties en hoe je deze uit, is je Ascendant de filter die daar weer bovenop ligt. Maar in tegenstelling tot de filterwerking van ons zonneteken, wordt het filter van je Ascendant niet bewust toegepast. Je zou het kunnen zien als een kleurenfilter die over jou heen ligt en afhankelijk van in welk sterrenbeeld je Ascendant staat, ziet de buitenwereld een bepaalde kleur wanneer ze jou waarnemen. Het is het masker welke je draagt in nieuwe situaties, dat wat andere mensen zien wanneer ze jou voor het eerst ontmoeten. Zodra mensen jou beter leren kennen, zullen de eigenschappen van je zonne- en maanteken meer zichtbaar voor hen worden, maar tot die tijd zal men jou eerder de eigenschappen van je Ascendant toekennen. 

Mensen met hun Ascendant in Kreeft zullen in nieuwe situaties wat meer de kat uit de boom kijken, terwijl mensen met hun Ascendant in Leeuw eerder de show zullen stelen. Een persoon met de Ascendant in Weegschaal zal voor de buitenwereld meer benaderbaar lijken, dan iemand met de Ascendant in Steenbok. Ons rijzende teken is dan ook wat andere mensen aantrekt. 

Om het iets ingewikkelder te maken, is het belangrijk om te vermelden dat de eigenschappen van ons rijzende teken beïnvloed worden door andere aspecten in onze geboortehoroscoop. De grootste invloeden op onze Ascendant zijn planeten die conjunct onze Ascendant staan en de positie van de planeet die over onze Ascendant heerst. Staat jouw Ascendant bijvoorbeeld in Tweelingen? En staat Mercurius, de heersende planeet over het sterrenbeeld Tweelingen, in het sterrenbeeld Schorpioen? Dan zal je doorgaans meer mysterieus overkomen op de buitenwereld, dan iemand met dezelfde Ascendant, maar Mercurius in het sterrenbeeld Boogschutter.  

De invloed van aspecten zijn overigens ook van toepassing op ons zonne- en maanteken, evenals op de andere planeten. In een latere blog zullen de aspecten verder toegelicht worden, maar eerst komen de andere planeten nog aan bod. Voor nu hebben we in ieder geval de grote drie in kaart gebracht en hoop ik dat je na het lezen van deze blog een beter beeld hebt over jouw grote drie en hoe deze energieën zich manifesteren in jouw dagelijks leven. Is het een en ander nog niet helemaal duidelijk? Dan kan je altijd een berichtje sturen via Facebook om een persoonlijke reading aan te vragen. 

 

Hopelijk tot over twee weken, wanneer de invloed van Mercurius, Mars en Venus aan bod zullen komen!

 


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.