Door: Nadia Lucs

We made it! In deze blog zullen we de laatste drie huizen behandelen, namelijk het tiende, elfde en twaalfde huis. Deze huizen bevinden zich aan de zuidoostelijke kant van de geboortehoroscoop en richten zich op de ‘uiterlijke ik’. Het is de extravert assertieve kant van ons zijn en omhelst thema’s als onze maatschappelijke positie, sociale mentaliteit en ons diepste onderbewustzijn. Laten we de desbetreffende huizen van dichterbij bekijken…

Het tiende huis
Het tiende huis wordt ook wel het huis van de sociale status genoemd. Echter gaat het hier niet enkel om het beroep wat we kiezen in ons leven en welke status we hiermee behalen, maar voornamelijk om de doelstellingen die wij vormen en na wensen te streven. Hierin is belangrijk dat deze doelstellingen bijdragen aan de maatschappij waarin wij leven en het dus niet enkel gericht is op persoonlijk gewin. Onze legacy, nalatenschap, hoe we willen dat de wereld ons zich herinnert, dat is waar het om draait in het tiende huis. In het tiende huis vinden we ook onze Medium Coeli, ofwel Midhemel. Dit is het hoogste punt van de horoscoop en is onze hoogst haalbare maatschappelijke positie in de materiële wereld. 

In de middeleeuwse astrologie zijn er geen planeten die hun vreugde vinden in het tiende huis. Tevens zijn er meningsverschillen over de betekenis van het huis. Er zijn middeleeuwse astrologen die het tiende huis hebben gekoppeld aan kinderen, echter zijn vele anderen het hier niet mee eens en is dit dan ook niet iets om te veel waarde aan te hechten. 

In de moderne astrologie is de heerser over het tiende huis Steenbok, ofwel Saturnus. Dit verband wordt gelegd, omdat de Steenbok de archetypische vader van de zodiak is en bekend staat als harde werker. Sociale status, een goede carrière, is doorgaans van groot belang voor de Steenbok. De link met het vaderschap is dan ook niet vreemd. Het gaat hier om hoe we als persoon onze vaderlijke energie kunnen gebruiken om bij te dragen aan de maatschappij waarin we leven.

Het elfde huis
Simpel gezegd is het elfde huis, het huis van de vriendschappen, maar zo simpel ligt het natuurlijk niet. Ondanks dat er zeer zeker een nadruk ligt op hoe we ons verhouden tot onze vrienden, gaat het in dit huis meer om hoe wij ons verhouden tot onze gemeenschap. Persoonlijke contacten zijn hierin van belang, maar des te belangrijker is onze gave om mensen samen te brengen en een harmonieuze omgeving te creëren voor mensen die dichtbij en verder van ons af staan. Wanneer je veel planeten in je elfde huis hebt staan, duidt dit op het vermogen om mensen samen te kunnen brengen. Jouw levensdoel zal dan veel te maken hebben met het willen verbeteren van de levensomstandigheden van de gehele mensheid. Vriendschappen zijn belangrijk voor je, maar meer zo is het belangrijk dat je vanuit idealistisch oogpunt verschillende mensen samenbrengt en in harmonie samen kan laten leven.

Jupiter vindt, in middeleeuwse astrologie, haar vreugde in het elfde huis. Omdat Jupiter een benefic, ofwel gunstige, planeet is, dekt het elfde huis thema’s die met vreugde te maken hebben. Dit sluit mooi aan bij de thema’s waarover het elfde huis zich ontfermt. Het gaat hier om plezier en geluk die we mogen ervaren als we onze verschillen aan de kant schuiven en van elkaar leren houden als mens.

In de moderne astrologie is Waterman de heerser over het elfde huis en betekent dit dat dit het huis van Uranus is. In deze wordt voornamelijk het verband gelegd tussen het elfde huis, Waterman en humaniteit. Het gaat om de mensheid, om de gemeenschap. Waterman staat tevens bekend als de ‘weirdo’ van de zodiak. Dit komt omdat Watermannen vaak sterk idealistisch zijn en hun eigen pad bewandelen, zonder dat zij de behoefte voelen om zich aan te passen aan de menigte. 

Het twaalfde huis
Tot slot zijn we aangekomen bij het huis welke informatie verschaft over onze innerlijke psyche, ons diepste zijn en tevens onze spiritualiteit. De thema’s van het twaalfde huis zijn omstreden, omdat het op een zeer positieve manier uit kan pakken, maar ook zeker op een negatieve manier. Het huis wordt regelmatig vergeleken met een mentale gevangenis waarin wij ons bevinden. Het zijn onze onbewuste driften die hier aan het licht komen en ons ofwel leiden tot destructie en mentale problemen of onze verlichting. Wanneer je meester bent geworden over dat wat zich afspeelt in jouw twaalfde huis, zul je doorgaans sterke paranormale gaven hebben ontwikkeld en het ego hebben ontstegen. Echter is het meester worden van de uitdagingen waar het in dit huis om gaat een bijzonder lastige opgave en zal dit een hoop isolatie en eenzaamheid met zich meebrengen. Isolatie, zelfbezinning, schaduwwerk en daarmee het vinden van onvoorwaardelijke liefde voor onszelf, zijn zaken die het twaalfde huis aangaan. 

Voor het twaalfde huis geldt dat in de middeleeuwse astrologie Saturnus hier vreugde vindt. Saturnus is de planeet van karma en daagt ons uit om de karma die wij met ons meedragen, in dit leven onder ogen te komen en om te zetten tot iets moois. Pas wanneer wij ons schaduwwerk gedaan hebben en volledige verantwoordelijkheid hebben genomen voor ons zijn, kunnen we ons ego ontstijgen.

Vissen is de heerser over het twaalfde huis, wanneer we kijken naar de moderne astrologie en wordt daarmee beïnvloed door de energie van Neptunus. Vissen wordt gezien als het meest gevoelige en spirituele teken van de zodiak. Hierin vindt Vissen inderdaad een mooie aansluiting op het twaalfde huis. Ook escapisme is een thema van zowel het twaalfde huis als van Vissen. Dagdromen, maar ook een toevlucht zoeken in drank en drugs zijn dingen die we doen om maar niet geconfronteerd te worden met de realiteit. Wanneer we in dit escapisme vinden dat we deze impulsen kunnen ontstijgen, komen we een stapje dichterbij de verlichting.

Nu we alle huizen behandeld hebben, kan je een zeer duidelijk beeld vormen van je geboortehoroscoop. Maar misschien heb je inmiddels al opgemerkt dat niet alle huizen, planeten of tekens even sterk naar voren komen in jouw persoonlijkheid, terwijl ze wel een hoop aandacht krijgen in je geboortehoroscoop. Dit kan een hoop te maken hebben met de aspecten. De aspecten laten ons zien hoe verschillende planeten zich tot elkaar verhouden en of ze elkaar versterken, onderdrukken of de energie compliceren. Uitdagende aspecten geven doorgaans inzicht in de innerlijke strijd die wij allen wel eens voeren. In de volgende blog zullen we dan ook de aspecten van dichterbij bekijken.

Mocht je er niet uitkomen of heb je een vraag over jouw geboortehoroscoop, schroom dan niet om mij via Facebook een berichtje te sturen. 


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.