Door: Nadia Lucs

We zijn vrijwel allemaal bekend met het zonneteken van onze horoscoop. Dit is het sterrenbeeld waar men zich doorgaans het meest mee identificeert, het sterrenbeeld welke wordt bepaald door de stand van de zon op onze geboortedag. Maar naast ons zonneteken hebben we ook ons maanteken, ons ascendant en iedere planeet, van Venus tot Saturnus, hebben we in een bepaald sterrenbeeld (en huis) staan. Het is zelfs zo dat, ongeacht onze geboortedatum, plaats en tijd, ieder sterrenbeeld in onze geboortehoroscoop voorkomt. Niet altijd in een specifiek huis, of onder een bepaalde planeet, maar de energie van ieder sterrenbeeld is in ons allen terug te vinden.

De geboortehoroscoop is een stuk complexer dan alleen ons zonneteken en dat kan ook niet anders, want onze horoscoop vertelt een hoop over onze persoonlijkheid. En omdat we allemaal een ander mens zijn, met specifieke persoonlijkheidskenmerken, zou het gek zijn om te bedenken dat er maar twaalf persoonlijkheidstypes zouden zijn – gebaseerd op ons zonneteken en de twaalf sterrenbeelden in de dierenriem. 

In deze blog serie zal ik jullie meenemen in de wereld van de astrologie. Hoe ons maanteken inzicht geeft in onze emotionele belevingswereld, hoe ons sterrenbeeld in Venus een hoop vertelt over ons liefdesleven en hoe de eigenschappen van onze ascendant, het eerste huis, regelmatig op de voorgrond treden wanneer wij ons presenteren in de buitenwereld. Ook de huizen zullen dus aan bod komen. Deze staan symbool voor verschillende levensgebieden en, afhankelijk van de planeten en sterrenbeelden welke in het huis staan, hoe we als persoon in dit levensgebied staan. 

Om de horoscoop te leren lezen, is het van belang om te weten hoe we de geboortehoroscoop dienen te interpreteren. Deze interpretatie is gebaseerd op de energie van de planeten, sterrenbeelden, huizen en aspecten. De makkelijkste manier om te onthouden wat de geboortehoroscoop ons vertelt, is door de energieën onder te verdelen in het ‘hoe, wat en waar‘. De sterrenbeelden – ofwel de tekens, vertellen ons hoe we ons gedragen, de planeten vertellen ons wat de energie is waarmee we werken, de huizen vertellen ons waar deze energie op is gericht, op welk levensgebied dit zich uit en de aspecten vertellen op hun beurt hoe deze energieën zich tot elkaar verhouden, welke energieën dominant zijn en welke energieën minder op de voorgrond treden.

Aan de hand van je geboortedatum, je geboortetijd en geboorteplaats kan je jouw geboortehoroscoop (laten) berekenen. Ik wil je uitnodigen om je eigen horoscoop erbij te pakken, zodat we de aankomende weken samen kunnen ontdekken wat jouw geboortehoroscoop vertelt over jou als persoon. Je kan je horoscoop laten berekenen via deze website. Er zal vervolgens een berekening worden gemaakt van de exacte stand van de sterren en planeten op het moment dat jij geboren bent en zo weet je binnen enkele seconden wat jouw volledige horoscoop is. Mocht je niet weten op welk tijdstip je precies bent geboren, dan is dit absoluut geen ramp! Het grootste gedeelte van je horoscoop kan dan alsnog berekend worden, echter zal deze iets minder uitgebreid zijn omdat bepaalde graden niet exact bepaald kunnen worden. Onder andere je ascendant zal dan onbekend zijn, maar met alle andere informatie kan je alsnog een hoop ontdekken!


Heel veel leesplezier de aankomende weken!


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.