Door: Maria van Matronae

De maand December heeft voor ieder van ons een speciale betekenis, we hoeven maar naar de tv. te kijken of de reclames buiten met lichtjes en versieringen te zien en we weten dat het een bijzondere periode is, welke overtuiging je hier ook in hebt.
Respect voor de verschillen en samen in licht en vrede is een thema deze maand.
We delen de goed gevulde schalen met lekkers en bezoeken elkaar wensen ieder mens vrede en we leefden nog lang en gelukkig……..

Als dat nu toch eens waar was……
De realiteit laat ons een heel ander en wreed beeld zien.
Van klimaat tot top overleg om gegijzelden vrij te krijgen,
van hulpgoederen al dan wel of niet doorlaten tot wapen leveranties en als klap op de verboden af te steken vuurpijl in ons eigen landje verkiezingen. Al deze gebeurtenissen hebben voor een aardige verschuiving gezorgd, je hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat dit nog wel even na zal rommelen en soms ook donderen, oftewel: het gedonder in de goed gevulde glas champagne.

Maar waar dan op te hopen?

Wat te wensen?
Waar te beginnen?
De spiegel…..”the man in the mirror” zong Michael Jackson voor ook hij in een ander licht kwam te staan….
I’m starting with the man in the mirror

Of zoals ik altijd zeg: hou het simpel…begin klein, doe een klein stapje…begin ergens
maar soms ook: accepteer dat het is zoals het is.

De kaarten:
1= een kaart die dit jaar 2023 kort maar krachtig samenvat: het is zoals het is: IX Staven
We zijn ergens voor of tegen in opstand gekomen, we zijn ergens voor gaan staan en hebben daarbij ook schade en soms ook schande over ons heen gekregen. We mogen ons daar allemaal wel eens goed bewust van worden, weet waar je voor op staat….

2= ieders eigen aandeel hierin: de Toren XVI
Nog meer na corona perikelen en nog meer vaste zekerheden die omvielen, geforceerde doorbraken en ineenstorting van ons zo vertrouwde glazen huisje…..we hebben samen de spanning te hoog op laten lopen, dit gevolg is onvermijdelijk gebleken.

3 = Wat kunnen we nu het beste achter ons laten? Aas Bekers
Deze stroming waarbij we allemaal deden alsof het niet op kon, het zou altijd zo blijven, het kon niet op…wat een weelde en wat een overdaad aan goeds…

4= Waar zal een lichtje op geschenen worden op een positieve manier? Ridder van Bekers
Er worden nieuwe handreikingen gedaan, nieuwe stroming en nieuwe kansen op vrede en rust en nieuwe probeersels om het beter te doen worden aangereikt.

5= Wat zal in 2024 pijnlijk zijn? III Pentagrammen
De verschillen, waardoor nieuwe openingen en nieuwe samenwerkingen uitgesloten zullen worden. Deze vallen en of staan met hoe wij met de verschillen onderling om gaan, een pijnlijke les als we derden uitsluiten.

6= Welk thema laat de Tarot ons nu zien voor het jaar 2024? IV Zwaarden
Opnieuw ruimte creëren om zaken op een rijtje te zetten, het terug trekken van partijen om zich te beraden, de vorm zal langzaam aan en met rust en ruimte gevonden kunnen worden.

7= Wat kun jij daarmee? Aas Staven
Tonen wat en hoe jij het wilt, het komt op jou aan. Jij alleen kunt het verschil maken, een nieuw begin maken als je welwillend open staat en het aangereikte aanpakt.

De optelling van de cijfers van het nieuwe jaar 2+ 0+ 2+ 4= 8 sommigen zullen zeggen: dat is de kracht VIII
Tarotdeskundigen weten dat het oorspronkelijk de Gerechtigheid was op plek 8.
Er zal nog eerst heel wat water door de Maas moeten stromen in de maand December voor we diverse verdraaiingen met elkaar begrijpen in de gebeurtenissen van de maand December.
De optelling van deze kaartenserie laat het cijfer 7 zien….
VII de Zegewagen : We gaan verder met iemand aan het roer die een duidelijke richting voor ogen heeft, voor numerologen misschien interessant om te berekenen.

Maar voor jouzelf?

Doe je voordeel met deze inzichten in het klein:

Wees je krachtig bewust dat ook slechts 1 persoon de geschiedenis kan doen wentelen, ken jouw eigen invloed, jouw eigen maatstaf en weet wat rechtvaardig is, zend uit en ontvang, doe en ontvang, sta op en laat zien of zwijg en sluit aan. Niemand kan voor jou of mij bepalen wat en waar te gaan…in de kern van je wezen ben en zijn we allemaal vrij en wensen we maar 1 ding: met elkaar aan tafel te gaan, een goed glas en een fijne maaltijd te nuttigen in de warmte en veiligheid van ons eigen huis. Met vrienden, familie en zelfs een vreemdeling die ook welkom is om plaats te nemen en te delen in onze vrede……de vrede van de maand December.

Be Blessed

Maria


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzicht gevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.