Door: Maria van Matronae

Het Tarot spel is als volgt op te delen:
22 Grote Arcana kaarten, die een archetypische voorstelling laten zien

56 Kleine Arcana kaarten met de daarbij behorende Hofhouding kaarten.

Als ik les geef in het zelf leren werken met Tarot bespreken we alle 78 kaarten, maar soms maak ik ook een scheiding aan en werken we óf met alleen de Grote óf met alleen de Kleine Arcana

Nog leuker vind ik zelf het werken met alléén de Hofhouding kaarten.
Daarvoor deel ik de elementen in als vier verschillende landen
De vier verschillende landen zijn:

Het land van het Vuur
Het land van het Water
Het land van Lucht
Het land van Aarde

Ieder land heeft een eigen Koninklijke Familie, ieder met een eigen rang en bijbehorende taak binnen het Koninkrijk.
En de leden van de Hofhouding van deze landen, zijn goed aangepast aan de leefomgeving en gedragen zich zoals we wel eens zeggen: ‘s lands wijs, ‘s lands eer.

De leden zijn:
vier Koningen
vier Koninginnen
Vier Ridders
Vier Schildknapen

Zoals al eerder gezegd, hebben zij alle 4 in hun hofhouding een eigen taak, kort summier uitgelegd:

het onderzoeken– taak van de Schildknaap
het avontuur opzoeken– taak van de Ridder
het zorgen– taak van de Koningin
het handelen– taak van de Koning

Veel plezier is te beleven met het onderstaande patroon  als we van ieder lid van deze Koninklijke Families advies aannemen, door van hun voorbeelden te leren
door te kijken naar hun gedragingen, kunnen we geïnspireerd onze eigen route van de komende week plannen.
dat zij ons mogen inspireren in onze handelingen de komende week

Nu gebruik ik tijdens het schrijven van dit blog één van de spelen uit mijn verzameling :
The Magdalene Legacy Tarot
Daar is een heel blog aan te wijden, om uit te leggen wat dit spel in gelimiteerde versie uitgegeven zo bijzonder maakt, maar voor nu beperk ik mij tot de uitleg omtrent de Hofhouding:

Ten eerste worden de ‘families’ van het Hof in dit kaartspel afgebeeld als legendarische koninklijke graalfamilies – de mythologische erfenis van de Heilige Graal-overlevering:
Frankrijk, Italië , Schotland en Engeland.
Deze families behoren tot een groep die tegenwoordig bekend staat als de Rex Deus, of héél kort door de bocht: een vorstenhuis dat uit Jezus’ huwelijk met Maria Magdalena zou zijn ontstaan.

Ik ga nu niet in op de stamboom…bewijzen of legendes hierover, maar dit mystieke spel nodigt uit om naar de komende week te kijken.

*ik stel voor om eerst eens te gaan kijken waar wij ons nu bevinden
(de rang maakt dat duidelijk)

* Ridder van Bekers

Altijd zoeken en altijd  met een heldere intuïtie weer op zoek gaan naar lucht…het water ontmoet hier lucht,: zie hoe de ridder het glas hoog houdt naar de lucht.
Hij heeft een kan en het oogt of hij zijn  kan het glas gevuld en proost….
Dit is de Ridder uit het land van Water:
Op avontuur, op zoek naar het levend gevende water? de graal ? Heeft hij het al gevonden?
Hij kan vele verhalen vertellen, maar ons daarmee ook verleiden…hij heeft informatie maar deelt die enkel met zijn Goede vrienden, misschien alleen aan een Ronde tafel? Oftewel met hen die net als hij geloven in gelijkheid en het zorgen voor anderen. Een spiritueel mens.

De persoon op de kaart is Chlodomer (geboren 495) eerste van drie zonen van Koning Clovis I koning van de Franken

*wat voor de komende week het advies is

* Ridder van Lucht

De Ridder die oplossing voor problemen gaat zoeken, de brenger van de boodschap, het intellect, die de adviezen goed ten uitvoer gaat brengen, hij is een held, en verricht dus ook heldendaden..
Zeer gemotiveerd gaat hij op weg, in volle galop, er is haast geboden, niet rustig aan..nee: NU!
Nu tot actie komen met de heldere redenering. Sommigen vinden hem en zijn kijk op huidige problemen iets te luchtig, hij past zich namelijk snel aan veranderende situaties aan.

De Schrijfveer…..machtiger dan een zwaard, tijd om iets op te schrijven of misschien te herschrijven?

Op deze kaart de  tweede in lijn van troonsopvolging in het Verenigd Koninkrijk: Prins William Arthur Philip Louis Mountbatten – Windsor (geboren 1981)
het eerste kleinkind van Koningin Elizabeth II

*Met wiens invloeden of wat meespeelt op de achtergrond rekening te houden?
(welk lid van de hofhouding heeft ongeziene invloed)

*Koningin van Pentakels

Een “happy home maker” een succesvol moeder figuur, de Matriarch. Totaal niet lui, ze houdt ervan te genieten van de vruchten van haar eigen harde werken, en waar ze voor werkt is als vrouw onafhankelijk te zijn, ze wil voor haar familie ook een bepaalde positie op sociaal gebied, kan daardoor ook kritisch zijn en verwacht in haar cirkel, of dat nu familie of vrienden zijn, dat ze in hun kracht staan.

Deze dame is Clarice Orsini  geboren in Rome (1453-1487)
De naam Orsini stamt af van de naam Orso, oftewel beer. De beer is een is net als de leeuw en de eenhoorn een belangrijk familie wapen van de afstammelingen met een link naar de graal legende, evenals Uther Pendragon, de vader van Koning Arthur. waarbij Uther weer Latijn is voor beer.

Zij was niet erg geliefd, omdat haar religieuze overtuigingen in schril contrast stonden tegenover de in de renaissance heersende humanistische idealen

Zou ik de invloed vertalen:
Een krachtige bloedlijn dus, of krachtige invloeden in de bloedlijn, die nu ook nog meespelen, waar zorg voor nodig is, ze zijn namelijk beresterk!

*Hoe ons (zelf of eigen) Koninkrijk bijeen te houden, door welke regeerder?

Laat je inspireren door het voorbeeld van de *Koningin van Staven

In de beschrijving van de Magdalena legacy Tarot staat een geschiedenis en afstammingslijn te lezen die via deze vrouw doorloopt naar  Prinses Diana maar ook Winston Churchill, Louis de XVII en nog meer namen, sommigen waar ikzelf nog nooit van had gehoord, laat staan iets van haar geschiedenis….

Dus ik dook in Google en werd er ook niet veel wijzer van, waarvoor mijn excuses, maar: waarom komt deze voormoeder nu tevoorschijn dacht ik? Ze ziet er sterk uit, met kennis en veel vuur en staat rechtop en fier om mij en jou iets te tonen.
Te tonen hoe wij ons Koninkrijk bijeen kunnen houden.

Ik stel aan u voor:

Marjory Sutherland of Dunbeath. (1436-1476)
Iemand waar ik mij de komende tijd eens in ga verdiepen, aangezien haar legacy iets te betekenen heeft. En misschien is dat dan wel meteen het antwoord op de vraag hoe ons (zelf of Eigen) Koninkrijk bijeen te houden? ZELF OP ONDERZOEK UIT GAAN. Als je iets WILT, kun je het misschien ook BEREIKEN.

* Welk lid van de Royal Family komt nu naar voren als bemiddelaar hierin?

De bemiddelaar komt ook uit dit Schotse huis, het is namelijk *

de Ridder van Staven

over deze : Sir Oliver Sinclair (1455-1520)

zijn ook vele verhalen te vinden, vooral gaan deze verhalen over  de bouw van zijn vaders geesteskind: de Rosslyn Chapel kapel, na diens dood zou deze Sir Oliver verder gaan met de bouw, maar meer dan een dak op het reeds onder zijn vaders leiding gebouwde stuk zetten, heeft hij nooit gedaan.Er zijn nog meer verhalen te vertellen over de zoon van deze Sir , ene Oliver of Pitcairn die uit het Heilige land meegenomen relikwieën in deze zelfde kapel zou hebben bewaard, uiteindelijk op weg naar de nieuwe wereld daarmee afgereisd is, dat hij nooit verder is gekomen dan Nova Scotia en dat er nooit meer iets in Schotland van hem is vernomen. En het is in deze bloedlijn, deze familie, met verre reizen, bouwplannen en ambitieuze plannen waarvan sommigen nooit zijn uitgevoerd, dat juist deze familie voor ons willen bemiddelen.

Het valt op dat oude verbonden,
de oude en nieuwere generaties zoals Prins William samen komen om éénheid te creëren.

De lessen van hun voorouders, de kruistochten, de nobele als ook religieuze overtuigingen,
die onze voorouders deden besluiten tot bepaalde acties over te gaan, alle gevolgen daarvan in de vorm van de lessen die ze daaruit hebben geleerd, kunnen  ons inspireren of zelfs motiveren hun heldendaden op te volgen, of niet dezelfde fouten als sommigen van deze oudere en nieuwere generaties ook te maken.

In het patroon van deze week, vele interessante figuren, die we kunnen zien als belangrijke invloeden:  het ontdekken van de Ridders en de zorgzaamheid van de Koninginnen komen deze week uit de diverse Koninkrijken samen
De landen van water, lucht en aarde en de meeste invloed komt uit het land van vuur

Samen in een verbond op weg om te zorgen voor de toekomst.

Dat begint NU dus is de tweede kaart in dit hele patroon, deze Prins William de belangrijkste schakel hierin.

Tot volgende week


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.