Door: Maria van Matronae

Een zoektocht die  33  jaar zou duren, het avontuur van Artaban
oftewel: de vierde wijze.

Eerst wat achtergrond informatie:

Henry van Dyke (1852 – 1933)
Predikant, schrijver en dichter publiceerde vele korte verhalen die vooral in het begin van de 20ste eeuw zeer populair waren.

In één van zijn verhalen, volgen we het verhaal van de drie wijzen en de vierde wijze, de magiër Artaban
in dit verhaal ontmoeten Joodse en Zoroastrische religieuze stroming elkaar.
We lezen over een zoektocht die ook in de 12 Heilige nachten van de donkere periode tussen Kerstmis en drie koningen weer betekenis krijgen,
omdat in deze huidige periode ook wij halsreikend uitkijken naar gunstige tekenen als het gaat om het jaar 2021.

Het thema is de mens en zijn zoektocht, zijn wens te communiceren met de Bron, God of hoe hij/zij deze bron ook benoemen of ervaren,
allemaal gingen en gaan ze er vanuit dat er tekenen zijn te vinden als ook
leiding en advies is te decoderen in de symbooltaal van dromen en visioenen
in de constellaties van sterren en de stand der planeten

In de tijd waarin de 12 heilige nachten of donkere nachten “weihnachten” nog een duidelijke rol speelden, een tijd waarbij de tekenen, de visioenen en de dromen ons boodschappen doorgaven omdat de dunne nevel tussen onze realiteit en dat van de spirits zo dun is, dat we in beelden met hun eigen symboliek waarschuwingen, aanmoedigingen zouden kunnen ontvangen.
Deze zouden ons helpen ons voor te bereiden op de uitdagingen van de volgende cyclus als de aarde weer zal ontwaken uit haar winterslaap.

Wat is een teken, en hoe die te interpreteren? Welke garantie heb je dat je het goed weet te verklaren? Al die beelden en visioenen en berekeningen…methodes.
wow
Gelukkig hebben we daar de drie wijzen en deze vierde wijze, om ons daarin te inspireren en ondersteunen in onze eigen zoektochten.

De drie wijzen Balthazar Melchior en Caspar lieten met hun giften van Goud Mirre en Wierook verleden week al zien hoe, wij onszelf de komende tijd het beste konden verzorgen,
hoe praktisch te handelen en gaven ons ook een sneak preview in de onzichtbare, ontastbare maar oh zo aanwezige spirituele begeleiding.

De geschenken waarvan het goede doen het waardevolst blijkt te zijn, daarvoor bestaat geen speciale tijd, als ook ontvangen van boodschappen in onze dromen, de visioenen het in contact zijn met de Spirituele wereld, met hen samenwerken, en de tekenen die zij ons geven, deze leren lezen kan op evenzogoed iedere dag en/of nacht
laten we daarom vandaag eens kijken naar de symbolische verbinding van de geschenken van Artaban met de Tarot

De vierde wijze en zijn geschenken
Artaban was een man uit Perzië, hij was een Zoroaster.
Het Zoroastrisme komt net als hij oorspronkelijk uit Perzië
Tegenwoordig vormen zij een kleine minderheid van rond 170.000 volgelingen in Iran, Azerbeidzjan, India en in de Koerdische gebieden van Irak en Turkije.

Zij geloven dat je niet gezien wordt als ondergeschikt maar als helper van God
Je moet God helpen om de schepping zuiver te houden.
Centraal staan hierin de goede gedachten, goede woorden en goede daden.

Zo leefde ook Artaban, kruidengenezer, plantenkenner, sterrenkundige, magiër naar de normen en waarden van het Zoroastrisme.
Hij bestudeerde oude geschriften, luisterde naar de taal van zijn dromen en zocht naar de betekenis van de profetieën.
Als de symbolen, visioenen hem laten zien dat er een vrede koning geboren is, besluit hij hem te gaan begroeten en daarvoor verkoopt hij al zijn bezit en koopt drie kostbare juwelen
een blauwe Saffier, een rode Robijn en een witte Parel om aan deze vrede koning te schenken.

Op weg gaat hij om zich aan te sluiten bij andere Magiërs die ook op weg zullen gaan naar dit vrede kind, maar onderweg komt hij een man op zijn pad tegen, die zijn hulp nodig heeft.
Hij verzorgt hem, ondanks dat deze man een Jood is, en het de Joden waren die zijn volk in ballingschap hadden gehouden.
Hij geeft hem geneeskrachtige kruiden en water te drinken en als dank vertelt de man dat in de oude geschriften van de Joden staat dat de koning van vrede geboren zal worden in Bethlehem.

Omdat dit een lange reis door de woestijn zal betekenen keert hij terug, verkoopt dan zijn paard en zijn blauwe saffier om eten, drinken en een kameel te kopen voor deze lange reis.

De Blauwe Saffier inspireerde mij te kijken naar de kaart: de Hogepriesteres II in de  Tarot
zij heeft een blauwe saffier als  correspondentie

De Saffier versterkt de geest, geeft mentale rust en zorgt voor wijsheid, eerlijkheid en discipline en inzicht.
intuïtief is het dus net als met Artaban zaak dat we intuitiëf moeten weten wat we nodig hebben om door deze periode (de symbolische woestijn) heen te komen
wat geven we op…..om verder goed te kunnen reizen op weg naar ons doel?

de Aas van bekers
de graal, met de vijf stromingen…..er komt nu dus ná drie wijzen en een vierde magiër ook ineens weer het getal vijf tevoorschijn waar we al zo vaak naar hebben gekeken de afgelopen periode.
Het komt nu terug in het aantal stromingen die de beker doen overlopen.
De Aas bekers is ook de belangrijkste gelukskaart…en nu moeten we deze inruilen om verder te kunnen? Ja, de aas staat aan het begin, er is een begin gemaakt, maar het is nog allemaal te pril.
Op weg naar onze nieuwe vrijheid, de nieuwe stroming is het nu nog te kwetsbaar en vraagt het om veel voorzichtigheid om verder te gaan, we moeten de aas dus inzetten als troef

In het verhaal van de vierde wijze is Artaban door alle oponthoud ook te laat in Bethlehem
maar met zijn tweede geschenk: de Robijn red hij een baby uit handen van Romeinse soldaten.

de Robijn en de corresponderende kaart: de Magiër I
Robijn werkt beschermend, geeft geestelijke kracht, moed en energie, zeer sterk activerend waardoor dit overgevoelige mensen zou kunnen overprikkelen
passie, hartstocht, motivatie. wat ligt er nu op tafel en hebben we de moed het op te pakken? en zie meteen ook de waarschuwing
deze betreft alle overprikkelde mensen: pas daar voor op, de vlam zou zo maar (weer) in de pan kunnen slaan

doé maar wees dus voorzichtig met:

Bekers 4
pas op voor de personen die de uitnodiging niet zien, of niet willen zien, niet open staan voor en zich niet open stellen om hetgeen ze aangereikt wordt aan te pakken en voor onrust kunnen zorgen. Dit zou diverse stabiele verhoudingen kunnen doen wankelen.
Doe er dus alles aan om nieuwe kansen niet voorbij te zien gaan, om de hand te reiken.
Zorg dat je het emotioneel op orde hebt, pas op voor verveling en sta open om het nieuwe te proberen.

De zoektocht van Artaban brengt hem uiteindelijk na vele jaren van omzwervingen in Jeruzalem, waar net op dat moment Jezus gekruisigd zou worden
met zijn laatste geschenk zou hij hem nog kunnen proberen vrij te kopen
maar hij is te laat en hij komt te overlijden,
met zijn parel in zijn hand, stervende heeft hij een visioen waarin Jezus hem zegt:

“Wat je voor de minste deed, heb je ook voor mij gedaan”

Witte Parel en corresponderende kaart de Maan XVIII
de parel groeit als een kleine zandkorrel een oester binnendringt en irriteert,
de oester kapselt ‘t zandkorreltje in, zodat zij er geen last meer van heeft, waaruit na lange tijd een parel groeit.
Een innerlijk werk van vervullen en op een eigen manier reageren op dat wat ons zou kunnen beroeren of zelf irriteren.
in combinatie met de kaart de Maan:  op weg gaan, een weg gaan die alleen van binnenuit kan worden ingegeven. De stem van de schepping de visioenen, al wat ons beweegt iets te doen, of te laten goed gelezen, begrepen en er dan gehoor aan geven.

zo zal de kaart die nu komt ons iets kunnen tonen over waar het ons kan brengen, de parel:

bekers 8
Bewust stapt deze persoon op, op eigen beweging gaat de figuur op pad
er is duidelijk sprake van een afnemende maan, dus een zelf op pad gaan

velen zullen met de huidige ontwikkellingen er uiteindelijk voor kiezen een ander pad in te slaan, een andere weg te gaan, nog onzeker, maar gedreven vanuit de onzekerheden komen ook meer en meer mensen tot besluiten die alleen zij konden maken onder deze omstandigheden,
omdat ze luisteren naar de innerlijke stem.

net als Artaban, op weg gaand om uiteindelijk rond te zwerven op zoek naar de vervulling.

Artaban had het er voor over, het leefde in hem zelf, deed hem op weg gaan, op zijn eigenste eenzame quest. Maar hij deed het niet voor niets, hij deed veel goed, voor en groter goed, samen…….

 

PS:Ik zou nog uren verder deze drie edelstenen en correspondenties kunnen uit filteren…de kleuren van de edelstenen bijvoorbeeld
ROOD WIT en  BLAUW in combinatie met de sterren, de overgevoeligheid, het opstappen van een figuur, de offers…
Maar de connectie daarmee zal komende week vanzelf ook vorm krijgen en let dus goed op de tekenen, visioenen, dromen.

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.