Door: Maria van Matronae

1 kaart deze week:

Zwaarden VIII

Ze staat vast
er is geen stap die ze nog kan zetten, vast staat ze, gebonden,
ze ziet zelfs geen horizon ook haar ogen zijn afgedekt.
Het moet voor haar voelen, dat ze geen kant meer op kan
wat ze ook zal besluiten, hoe ze er ook over na denkt:
vast, ze staat vast.

Geen enkele optie is er nu nog: blijf staan waar je staat en verroer je niet!

Toch zien we haar voorzichtig één voetje iets voor de andere plaatsen
en misschien voetje voor voetje zou ze weer voorzichtig vooruit kunnen komen, haar voeten zijn namelijk niet gebonden, maar dit zal héél voorzichtig moeten gebeuren, stap voor stap.

Mocht zij die daar staat eerst voorzichtig even de situatie analyseren en een paar keer heel diep ademhalen krijgt ze eerst frisse lucht
zou ze dan een beetje bewegen, zouden de banden waarmee ze ingewikkeld en niet erg strak ombonden staat misschien wel eens van haar af kunnen glijden,
waardoor haar handen ook weer vrij zouden kunnen komen, dan heeft ze handen en voeten vrij om verder te bewegen.

Natuurlijk zou ze dan als eerste de doek die om haar hoofd gebonden zit ook verwijderen. Zodat ze goed om haar heen kan kijken, waar ze is, hoe de situatie is en dan kan ze verdere inschattingen maken en heeft ze het hele plaatje helder, ziet hoe ze voorzichtig langs en voorbij de scherpe zwaarden kan komen en zien hoe ze  naar meer vaste grond onder haar voeten kan komen.
Ze heeft zichzelf dan met rust en goed nadenken bevrijd uit beperkingen
bevrijd van de banden die haar in deze benarde situatie hielden.

Het begint met haar  rechter voetje
Ze tast de omgeving af, op zoek naar houvast,
daar haar andere voet in water staat….
ze moet dus goed nadenken over iedere stap die ze zet, niet in paniek raken, maar een creatieve manier vinden los te komen, slim zijn…..het begint met aftasten, analyseren van de situatie en rustig blijven.

Een stappen plan….
ze staat aan de kust….
en moet nu wel snel gaan denken en handelen….
het is nu eb…..maar straks zal het ook weer vloed worden….
Hoe hoog komt het tij…..
zou een golf mij kunnen overspoelen…..
er zal een hoop in haar hoofd omgaan op dit spannende moment……

einde verhaal?

Ging je in de oudheid naar een orakel,  bijv van Delphi , dan zou zij jou verhalen wat zij in haar visioenen zag, misschien tot in detail, maar ook met symboliek en verbeelding kwam de scene die zij zag voor jou, voor een groep, voor een volk als een spannend verhaal tot leven
en een goed orakel kon goed verhalen
maar een evenzo goed verstaander had voldoende aan de soms verwarrende en soms ook apocalyptische waarschuwingen die in de verhalen verborgen zaten.

het orakel is verbannen naar  het rijk der mythen en sagen
haar consult is tot niet meer dan een kermisattractie verworden
het respect en aanzien dat zij eens had, is verdwenen
koningen nodigen haar niet meer uit aan het hof, zoals weleer…..
maar ze zijn er zeker nog!

door goed te voelen, af te stemmen op de bron, af te stemmen op de persoon
kijkende naar de vraag, gebruik makende van een tool als bijv Tarot
de beelden en de energie vertalen in verhalen
daaraan prognoses en voorspellingen koppelen
is dus orakelen

of zoals de definitie luidt in de encyclopedie
orakelen:1) Apodictisch verkondigen 2) Oreren 3) Raadselachtig spreken 4) Raadselachtig verkondigen 5) Raadselachtige uitspraken doen 6) Voorspellen

Met de getrokken kaart voor deze week, zoals hierboven omschreven, nodig ik iedere lezer uit
de kaart zelf ook te bestuderen
en dan met inachtneming van de nummerologische  rangschikking in deze zwaarden kaart:

5 zwaarden aan één kant: het zelf: hoe denk ik zelf over de huidige situatie?

2 aan haar andere kant: hoe kan ik hier één geheel van maken, deze twijfelachtige tijd,

ze staat dus tussen 7 zwaarden : er moet een plan komen om verder te gaan.

En dan komt er na goed overwegen misschien ruimte los te komen en het ene zwaard dat voor haar staat op te pakken en goed te hanteren: het zwaard van de waarheid.

Dat vraagt 8 zwaarden: eigen verantwoordelijkheid nemen en eerlijk handelen.

Daarmee komen we hopelijk verder en worden door blokkades mogelijkheden tot verandering
geboden door het universum.

Als je ogen afgedekt zijn, zul je met je derde oog, het oog van intuïtie moeten leren kijken.

En dan zie je: er is geen weg terug
maar verandering, verantwoordelijkheid biedt perspectief naar en voor de toekomst.

deze weg naar echte vrijheid begint bij het naar binnen durven kijken.

En dan ook verantwoording nemen voor je eigen vrijheid.

Daarin staan we allemaal gebonden ,

kijk voorbij de beperking.

tot volgende week!

 

 

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.