Door: Maria van Matronae

verleden week eindigde ik het blog met de volgende woorden:

Als je ogen afgedekt zijn, zul je met je derde oog, het oog van intuïtie moeten leren kijken.
En dan zie je: er is geen weg terug
maar verandering, verantwoordelijkeheid biedt perspectief naar en voor de toekomst.

deze weg naar echte vrijheid begint bij het naar binnen durven kijken.
En dan ook verantwoording nemen voor je eigen vrijheid.

Ik wil daar graag met jullie op verder borduren
het naar binnen keren, dat is namelijk ook een bezigheid passende bij de steeds donker wordende dagen, we bevinden ons in de meer donkere tijd.
En ook bij het dicht doen van de ogen is het donker en in deze donkerte, is veel te ontdekken.
Het ligt daar verborgen te wachten als een grote schat, op wie er maar naar op zoek durft te gaan.
En eenmaal deze schat gevonden kun je er mee doen wat je wenst.
Maar dat donker…..daar zullen we eerst ons een weg in zien te banen
dat vraagt wennen aan het donker, zodat je misschien schimmen of sprankeltjes zult kunnen leren ontdekken, soms op de tast, leren kijken met gesloten ogen.
op dit thema heb ik drie kaarten getrokken die ons kunnen helpen onze weg te vinden.
Hopelijk vormen de kaarten een aanmoediging, helpen ze ons  om ons meer en meer af te stemmen op ons innerlijk kompas, zodat we onze eigen route verder uit kunnen stippelen.

Kaart één laat ons zien welk thema nog in het donker ligt, dus nog verborgen en door ons
>>lees jou<< te ontdekken valt, iets waar je naar op zoek zou mogen gaan:

IX pentagrammen:

Er is hard gewerkt en ook met geduld is deze tuin waarin deze vorstelijke dame staat tot bloei gekomen, ze heeft 9 grote vruchten aan de struiken groeien, die zo te zien rijp zijn voor de oogst.
op het juiste moment oogsten.

er is ook een vorm van samenwerking zichtbaar
namelijk tussen haar en de valk op haar hand.

Valkeniers worden ook nu nog ingezet ter bestrijding van overlast van grote aantallen vogels, bijvoorbeeld op industrieterreinen.

Maar het vraagt nogal wat training en kennis en ervaring om een roofvogel zo te trainen.
De vruchten ( van ons eigen harde werken) die misschien beschermd dienen te worden voor ongewenste indringers?

Een valkenoog staat symbool voor het scherp zien, helder zien
Valkenoog is een mineraal en een variëteit van kwarts. Gedragen werkt het inzichtgevend en helpt het je om afstand te nemen en het groter geheel te zien, ook remt de steen overmatige emoties.

Samenvattend:
Focus op jouw persoonlijke inzet, het leven dat je gecreeërd hebt voor jezelf, de normen en waarden en veiligheid van jouw eigen tuin, land, jouw bezit.

Het is een beschermende tuin waarin de figuur zich bevindt:
wees je bewust van welke normen en waarden jij hier kunt naleven in deze tuin.
Het vraagt misschien geduld en wachten op het juiste tijdstip om iets te gaan doen.
Maar wees dan productief en doe iets in deze periode,  kijk goed naar de situatie en je eigen handelen, maak van deze  tijd van afzondering een tijd wel besteed.
Bescherm wat van waarde is.

 

De tweede kaart, laat zien waar je je licht eens op zou mogen schijnen de komende tijd
ga hier eens goed over nadenken en dan met wat je daarover ontdekt aan de slag:

Aas van Zwaarden
 

Kijk ik toch eerst terug naar de vorige kaart: de figuur staat daar met haar hand op 6 van haar pentagrammen te rusten, daar houdt ze dus aan vast, dat is een weloverwogen keuze.

nu terug naar de kaart de Aas van Zwaarden: een zwaard binnen handbereik?
Je hoeft het alleen maar op te pakken en er mee aan de slag te gaan,
de aas kaart toont ook vonken van energie om het zwaard, dit is overduidelijk een energieke kaart met veel wilskracht en vooral veel schitterende ideeën die voor lucht zorgen waar mee gehandeld wordt: ervaringen opgedaan in het verleden, de olijventak, in combi met de nieuwe norm: de palmtak doen het zwaard opgaan in de kroon
een tweede vorstelijk kaart deze week: er zal de komende tijd dus zeker over het handelen van ons vorstenhuis het één en ander gedebatteerd gaan worden.

maar laten we ons concentreren op onze eigen tuin, ons eigen vorstendom
jouw eigen belangen en ideeën
is dit de tijd voor iets nieuws misschien?
Laat daar je licht eens op schijnen, hoe denk je daarover?
Is het misschien in deze tijd juist goed om je daar eens mee bezig te houden, puur voor jezelf?
in combinatie met de vorige kaart is er een namelijk nog een link te leggen, het element van zwaarden is lucht, vogels zijn de luchtwezens, zou het nu misschien een goede tijd zijn om eens lucht te geven aan dat idee waar je al een tijdje mee rond loopt?  De vogel genoeg getraind kan dan voor je gaan jagen?
Als advies  vertaal ik dat als volgt: overweeg te handelen naar waar je inzicht in hebt en dus nu ook grip op hebt.
Hanteer het zwaard van jouw waarheid, ga iets doen met wat je hebt geoogst.

de derde kaart toont ons wat er duidelijk aan het licht zal komen
helder en duidelijk:

leren en connecten met dat wat waardevol is


de Page van Pentagrammen staat in verwondering te kijken, te ontdekken:
wat is dit nu?
Wat er mee te doen?
Het is zo waardevol
vruchtbaar
een zaadje, dat eenmaal in de op de achtergrond omgeploegde velden
uit kan groeien tot iets moois…
de cyclus van oogsten en zaaien komt in deze volgorde dus aan het licht: we kunnen pas zaaien als we eerst iets goeds nu oogsten….
een mens leeft te kort op deze aarde om deze cyclus, haar cyclus: moeder aarde volledig te begrijpen, het connecten met iets zo waardevols, is een geschenk op zich, het er mee leren omgaan is en individueel proces
het vraagt inzet, opoffering,
in de donkerste diepte van deze aarde, groeit naar het licht de kiem en later de vrucht, wij zaaien en oogsten in de voortdurende cyclus onze eigen normen, onze eigen aarde, onze eigen waarde

hier op deze kaart staan we dan (weer) als kinderen te ontdekken, te leren de stem van moeder aarde de stem van waarde te leren kennen…..
kinderen horen te spelen, kinderen ontdekken door spel, maar het gaat hier niet om kinderachtigheid, maar opnieuw misschien zelf ontdekken wie je bent, wat je doet, voor jezelf en ook voor deze aarde. Onbevooroordeeld als kinderen

voegen we donker en licht nu samen komen we uit op een mooi grijs…
grijs is een mengeling van evenveel zwart als wit
een kleur van wijsheid (denk aan de grijze haren van vele wijsheren: merlijn, mozes)
en het lichtje dat ze meedragen op weg naar eenzame tijdelijke afzondering
waar ze uiteindelijk weer uit terug zullen keren met mooie inzichten en geschenken.

dit is de optelsom
de kaarten samen
pentagrammen  9
aas                     1
schildknaap       –
totaal 10

X het kantelpunt
het roer in eigen handen
het weer opnieuw mogelijkheden hebben
de (her)opening
ik, jij

kansen

sturen
zoals bij het Rad van Fortuin

je weet vooraf niet of het winnen of verliezen zal zijn, op vele gebeurtenissen hebben we geen invloed, maar toch kunnen we ‘t roer omgooien, het rad een zwieper geven en er weer voor gaan.

Wat in het donker is, zal aan het licht komen met de tijd
hoe slecht het misschien nu ook is, de cyclus gaat door ….er komen ook weer betere tijden
je hebt het grote geluk hier zelf deel aan te hebben en zelf actief ook aan mee te werken.

ga er maar eens goed voor zitten, laat je eigen licht hier eens op schijnen
wie weet wat je ontdekt over jezelf en voor jezelf voor de komende tijd.

this little light of mine, i’m gonna let it shine,
tot volgende week!

 

 

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.