Door: Maria van Matronae

Juist op het moment dat iedere klok een uur terug werd gezet
kwam bij mij de behoefte op om juist vooruit en niet achteruit te gaan qua tijd
alsof al hetgeen nu gaande is dan sneller voorbij zal zijn,
soms kan het mij niet snel genoeg gaan.

Ik
en hopelijk jullie ook,
zou wel eens willen weten, wat de nabije toekomst ons zal brengen.

Ik heb daarom gekozen de kaarten een week eerder dan gepland te raadplegen over de naderende maand November

Ik ga naar November kijken in meer algemene zin,
maar ook groter: namelijk het wereldtoneel
en dicht bij huis in ons eigen land bekijken.
Samen met het beeld van de kaarten en hun diepere betekenissen, hoop ik zo een voorspelling te kunnen geven namelijk welke invloeden zullen een rol spelen in de 11e maand van het jaar November
een van oorsprong beetje gek getal:11
dubbel 1…ik en ik
maar novem betekend in goed Nederlands helemaal niet “elf” maar is Latijn
voor het getal woord “negen”

November was oorspronkelijk de negende maand van het jaar,
omdat het Romeinse kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 Maart begon.
Al eens eerder in de geschiedenis waren mensen dus al bezig geweest tijden te veranderen.
Tijden kunnen we dus veranderen, maar veranderen we daarmee ook de gebeurtenissen van die tijden?

Kunnen we met de klok een uur eerder of later te doen slaan, de gebeurtenissen beïnvloeden?

Laten we maar meteen beginnen, des te eerder hebben we duidelijkheid

Kaart 1:
een algemeen beeld wat we kunnen verwachten in de maand November:
Staven II

Zoals je ziet, het Romeins getal twéé is opgebouwd uit twee énen naast elkaar
(of tegenover elkaar)
II is duidelijk een getal over keuzes en twijfels en wrijving
Er zullen in algemene zin, dus zeker keuzes gemaakt moeten worden

Deze kaart toont ons een rijk man, er is dus nogal wat verworven
het bezit van kennis??
Er is al het een en ander gedaan, waarmee hij zich heeft omkleed.
maar nu komt er toch een moment van stagnatie in beeld:
de ene staf staat vast in beton en de anders is vastgeklonken aan de muur.
We willen wel, maar kunnen nog niet verder, ook al heeft hij op deze kaart, de wereld in zijn hand toont het meteen ook aan dat we ook internationaal afhankelijk zullen zijn…..
ondanks alle rijkdommen die deze figuur zich heeft verworven is het misschien wel verstandig nu niet te veel te willen, keuzes weloverwogen te maken, ook kijkende naar de internationale belangen.
Lock down, gedeeltelijk, tijdelijk.
Er is geen ander alternatief mogelijk dan dat.
Zelfs onze rijkdom kan hier geen verandering in aanbrengen
er is een sterke wil nodig, om hier beweging in te krijgen
II 1+1 ik en jij?
Vertaal ik het naar een algemeen beeld voor de maand November
Dan voorzie ik aan de hand van dit beeld toch beperkingen die nog wel even zullen duren.
Gedeeltelijk, geheel…..

De tweede kaart toont
wat vooral het wereldnieuws in de maand November zal domineren:
Page van Zwaarden


informatie, nieuwe dingen leren, ideeën, redeneren
internationaal een frisse nieuwe wind die zal gaan waaien?
Wie weet….deze Page is een voorbode van een nieuwe in ontwikkeling zijnde kennis,
waar lucht aan kan worden gegeven.
De vogels die boven zijn hoofd vliegen in een aparte formatie, lijkende op een vis….tonen aan de ene kant de trek van de vogels naar warmere oorden ten tijde van de naderende winter,
maar hun rare formatie stemt tot nadenken en dan zouden we wel eens opmerkzaam en waakzaam moeten zijn: wees alert net als deze page voor spionnen, of voor de paranoïde ideeën van bepaalde rare vogels… die zich niet door feiten maar door emoties laten verleiden tot het bieden van tegenstand, niet alleen dicht bij huis, maar ook wereldwijd.
De wolken die zich beginnen te stapelen, daar zou wel eens een fikse bui uit kunnen ontstaan.

Wederom de wrijving duidelijk aanwezig in de Reading voor de maand november.
Wees net als deze actieve jongeling dus direct bereid om te handelen!

Laten we dichter bij huis gaan kijken:
Nederland in de maand November
De Gehangene XII

Een kaart die de duidelijke opoffering laat zien, waar hangt ‘t allemaal voor ons landje vanaf? Blijven we hier nu in hangen met z’n allen?
In ieder geval is het de wereld op z’n kop.
We zullen er dus nog dieper in moeten duiken, om tot inzicht te komen
het licht, het aureool om het hoofd van de figuur kunnen we zien als het na diep onderzoek verworven inzicht.
Er zal dus vanaf een ander perspectief gekeken worden naar een lopende zaak, en dat zou wel eens voor de omkering kunnen zorgen, maar niet eerder dan dat er nog een dramatische situatie aan vooraf gaat, het hangt er om.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat veel in deze reading weer te maken moet hebben met Covid-19 en dus is de laatste kaart daar ook op gericht:
Covid in Nederland in de maand November:
Koning van Staven


We zullen ons als ware Masters moeten gaan gedragen, het vuur ligt ons namelijk aan de hielen, zie deze koning zitten in zijn verhitte omgeving, een woestijn.
hij regeert met vuur en vlam en dicteert dus ook hoe wij hier  mee om dienen te gaan:
met actie, met vuur! Geen terughoudendheid, geen twijfel mogelijk, covid zwermt om ons heen als een mot om het vuur….plannen dienen te worden gemaakt maar vooral direct uitgevoerd te worden!
Zie je de Nederlandse leeuw op zijn troon?? Niet bang, maar met zelfkennis de leeuw niet in z’n hemdje laten staan…..deze Koning zou wel eens op het gezonde verstand en overtuigingskracht kunnen wijzen en om dit virus eronder te krijgen:
Letterlijk, met wel doordachte maatregelen voor elkaar door het vuur gaan, meteen over gaan tot actie, niet twijfelen, handelen. Laten we hopen dat we allemaal voldoende geïnspireerd zullen worden tot actie. De gezagdrager die we hier zien afgebeeld zien is geen watje, maar een sterk persoon, de sterke hand die zijn macht en wijsheid zal handhaven.

Het totaal van deze November Reading is

staven               2
page                  –
de gehangene  12
koning              _
=14
Matigheid XIV

het leven verandert voortdurend, seizoenen volgen elkaar op, en wachten niet op ons,
de tijd volgt haar eigen regels: micro – macro kosmos onlosmakelijk verbonden met elkaar in een eeuwige dans van geboorte, dood en wedergeboorte.
In de tijd die we leven hier op aarde moeten we de mix zien te vinden,
de balans der dingen, in ons leven, in het klein in het groot.
In onszelf ratio en gevoelens, wat we willen, wat we hebben.
Dit vraagt inzet, discipline en de kunst van het leven verstaan: balans
geduld is een schone zaak
de tijd tikt verder en wacht op niemand
We moeten onszelf beheersen:
Temperen
Latijn: Temperare: Mengen
we dienen goed te mengen, matigheid , voorzichtigheid. Dan rijzen we er bovenuit…..
zoals deze gevleugelde figuur, de tijd tikt verder……..

tot volgende week!

 

 

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.