Door: Maria van Matronae

Februari

“We sprokkelen er gewoon een maandje of twee bij en proppen die ertussen” moeten ze hebben gedacht tijdens de regeerperiode van de tweede koning Pompilius van Rome.
“Zo klopt ‘t geheel weer een beetje, aangezien we nu maar 10 maanden in een jaar hebben.
Dit geeft ons meteen wat extra tijd”

En met het geven van de naam Februari aan deze periode hoopten ze direct ook af te rekenen met de gebruiken van de stammen die zich op de natuur richten in plaats van kalenders om te weten waar zij zich in de cyclus bevonden.
De seizoenen
Voor hen was deze periode, halverwege de winter vooral een tijd van op vrouwen en vruchtbaarheid gerichte feesten, Moeder aarde die diep in haar schoot al tekenen van hernieuwde levenskracht begon te tonen.

Met het invoeren van de kalendermaand Februari vernoemd naar de Godheid Februus
hoopte deze Romeinse Koning meteen net als de door hem aanbeden Godheid Februus de wereld te vormen en te reinigen van deze in zijn ogen smerige feesten en de bijbehorende gebruiken.
En zo kwam aan natuurlijke gebruiken een einde en werd het in andere vorm naar de Romeinen en hun standaard getrokken en bleef voor langere tijd de maand  Februari de maand van de grote reiniging en boetedoening (de februa)

Februa: Het Romeinde festival der boetedoening en purificatie

De mens probeert alles steeds naar zijn eigen hand te zetten,
Zowel tijden en getijden en gebruiken die niet in hun straatje pasten
veranderden ze, of namen delen ervan over en overgoten het met een eigen sausje als ook naam om het zo te behappen te maken in hun eigen kringen.

Alleen…… de natuur en loop van bepaalde zaken laten zich niet altijd dwingen
niet door welke Koning of naam dan ook maar volgt een eigen ritme of de wet van actie en reactie.
Het kan dus ook vriezen of dooien in de maand Februari,  dit laat zich niet dwingen
en tot welke Godheid we ons met onze gebeden als ook offers wenden:
waar het de komende tijd naartoe zal gaan hangt van diverse factoren af.

Tijd rekken, tijd kopen, tijd toevoegen als ook tijd versnellen, was het maar mogelijk hè?
Al was het alleen maar om snel uit de beperkingen rondom Covid-19 te komen.
Het verhaal van Koning Pompilius vormt de inspiratiebron voor de maand Februari

Waar is de tijd rijp voor in de maand Februari:

Koningin van Zwaarden

In de huidige ontwikkelingen komt ruimte om ergens los van te komen.
De transformatie in in volle gang, nu kunnen we meer ruimte, en dus ook meer lucht krijgen
mits we goed aan de slag gaan met al onze energie en ons op een prestigieus plan, dat getoond zal worden, gaan richten.
Dit vraagt wel scherp te blijven
en alert!

Waar hebben we geen invloed op:

Koningin van Staven

Er is deze maand een tweede Koningin in het spel, en deze Koningin van Staven is een doorzetter
een vurige tante met veel energie die haar wil is wet laat gelden,
Wij zullen hier totaal niks tegen in kunnen brengen, haar wil is wet!
En met het uitvoeren van wat zij wil is ze al begonnen.


Wat is het advies voor deze maand:

Balans XIV:

Ik zou zeggen: laten we ons aan de kracht van deze twee koninginnen overgeven,
want door mee te gaan met wat zij in beweging brengen: deze ontwikkelingen,
zullen we des te eerder door deze sterke vrouwelijke energieën van zorg en toewijding en groei ook ruimte krijgen die we allemaal zo hard  nodig hebben.
De balans bewaken en langzaam aan dat wat leeg en op voelt weer met goede vernieuwde energie vullen.

Op welk terrein valt er nog wat winst bij elkaar te sprokkelen:

Schildknaap van Pentagrammen


Met deze kaart komt de teller op 3 hofhoudingkaarten
3 kaarten die een ontwikkeling tonen die al op gang is .
Deze schildknaap toont ons het belang van studie
onderzoek en studie
de letterlijke studie, zou je er in kunnen zien, als ook het opnieuw bestuderen van lopende zaken
die zouden winst kunnen opleveren. Of: weer naar school!

Al met al laten de kaarten voor de maand Februari ons dus de manier zien om verder vooruit te komen
en zoals ik het blog ook begon met het verhaal over de stammen die zich op de natuur en haar balans richten, op de seizoenen hun leven aanpasten als ook de seizoenen vierden

laat het totaal van de kaarten in deze Reading deze balans duidelijk zien
koningin zwaarden                    –
koningin staven                          _
matigheid                                   14
schildknaap pentagrammen    _

______
= 14

Zou er dan eindelijk wat meer balans kunnen ontstaan?
Dat zou een mooie ontwikkeling zijn, die we natuurlijk allemaal toe zullen juichen
in plaats van ons er steeds weer opnieuw tegen verzetten
laat er rust komen
rust en balans
Ik hoop het met en voor jullie van ganser harte.

tot volgende week

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.