Door: Maria van Matronae

Voor het schrijven van het wekelijks Tarot blog haal ik mijn inspiratie uit het leven van alle dag,
kijk ik naar de actualiteit en luister ik naar de woorden die gesproken worden in het nieuws, maar ook kijk en luister in naar andere media vormen.
Alles is een bron van informatie.
Vaak zie ik de informatie terug vertaald in de beeldtaal van de Tarot.
Vooral in  het beeldverhaal zoals vorm gegeven door Pamela Coleman Smith.
In de Rider Waite Tarot zie ik in mijn optiek steeds een duidelijke link met de huidige actualiteit.

Met de Rider Waite Tarot hebben de makers Arthur Edward Waite en Pamela Coleman Smith een tijdsbeeld willen doen herleven: de middeleeuwen.

En zij konden tijdens de publicering van dit Tarotspel in 1910 niet vermoeden dat deze beelden zelfs anno 2021 nog zo tot de verbeelding zouden kunnen spreken.

Meestal trek ik één of meerdere kaarten tijdens het schrijven van het blog, maar nu niet……
er is namelijk een  kaart waar ik de laatste week vaak naartoe getrokken wordt
de vijf van pentagrammen

Op die kaart een tafereeltje van twee bedelaars, die buiten in de sneeuw lopen.
Ze hebben het koud, lopen voorover gebogen en leiden ogenschijnlijk een arm en pijnlijk bestaan.
De achterste figuur op de kaart loopt met krukken en de voorste zelfs op blote voeten in de koude sneeuw.
Van de 78 kaarten die het spel rijk is, zijn bij deze kaart de weersomstandigheden best wel extreem  te noemen.

Een voorspelling die wij ook kregen voor de komende dagen: voor het eerst in vele jaren winter en dus kou!

Op de kaart 5 pentagrammen is duidelijk een dik pak sneeuw te zien.
en net als bij de voorspelling van de moderne weer mannen en vrouwen
die voorspellingen deden als  code oranje of rood geeft deze kaart ook een voorspelling:
pas op, kijk goed uit, het is koud en glad buiten!
kleed je warm met deze extreme weersverwachtingen
anders zet je jezelf letterlijk in de kou!

Maar behalve de weersomstandigheden heeft deze kaart nog een andere duidelijke link met onze huidige tijd:
Er is namelijk op deze kaart net als nu sprake van een pandemie.
In de tijd van de middeleeuwen was dit niet Corona maar Lepra!

Bron: Genwiki

Het is de tijd van lepra of melaatsheid, een ziekte die door de lucht verspreid wordt door hoesten , niezen en praten.
Had je in die dagen eenmaal Lepra te pakken dan kreeg je te maken met een “routekaart anno lang geleden
je ontving een bewijsje ….een zogeheten vuylbrief
aan die vuylbrief waren rechten en plichten verbonden
gedragsregels waar je je aan diende te houden, maar je kreeg ook toestemming om te bedelen.

bron: verwonderenenontdekken.nl

De stad had leprahuizen en er waren lepra hutten buiten de stadsmuur, waar een lepra lijder kon verblijven omdat contact te allen tijde moest worden vermeden.
Er was ook uitdrukkelijke toestemming nodig om een lepra gebied te verlaten.
En mocht je je onder de mensen gaan begeven, dan kreeg je een een klepper of een bel of een ratel mee…..

bron: Wikipedia

daarmee diende je  de mensen te waarschuwen dat je eraan kwam,
er waren ook wat meer extremere maatregelen, zoals brandmerken.

Leprozen mochten de herbergen niet bezoeken en droegen een eigen nap bij zich
waar uit gedronken kon worden en die ze ook gebruikten tijdens het bedelen.

Bron: Genwiki

Het brandmerk, de bel, klepper, ratel, hebben we nu gelukkig niet inbegrepen in de huidige routekaart, maar wel zijn we allemaal in deze tijd geconfronteerd met de behoeftigheid van de anderen, zij die zorg nodig hebben, aandacht nodig hebben.
maar ook onze eigen behoeften.
deze twee figuren op de Tarotkaart zijn een spiegel voor ons in deze Corona tijd

Oftewel:
sluit je je ogen?
Zie je de behoefte?

 

Maar ook:
erken je je eigen behoeftes?
of zet je jezelf in de kou?
of laat je je in de kou zetten?

Hoor je de bel?
Wat doe jij?

Een eigen verantwoordelijkheid laat deze kaart ook zien:
5 is het getal van de mens, de mens met zijn eigen gedragingen
de pentagrammen zijn zijn talenten, zijn normen, zijn waarden
wat doet de mens met zijn talenten?
zet hij ze in?
maakt hij er goed gebruik van?

Weet je je waarde?
Hoor je de bel?

5 is ook het getal van de vrijheid.
en het getal van harde levenslessen
“na veel vijven en zessen” zeggen we dan….

op weg met deze vijf
luid jij de bel?

De bel is een belangrijk symbool
want ook al sluiten we graag onze ogen voor de harde levenslessen

de bel…. je blijft ‘m horen
en dus: pas op, het is glad buiten
kleed je warm
en zorg goed voor de ander en vooral jezelf

tot volgende week

 
Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.