Door: Maria van Matronae

X Het Rad van Fortuin

Voor de komende week trok ik 1 kaart uit het spel.
Ik stelde daarbij de vraag: Waar op te letten de komende week…

de kaart die uit het spel tevoorschijn kwam:

Het Rad van Fortuin X

Deze kaart heeft nogal wat symboliek, er gebeurt ook veel op deze kaart:
diverse tekens, diverse figuren als een Anubis, Sfinx, Slang, Engel.

Er is klaarblijkelijk een hoop aan de hand, maar toch ziet het er op een vreemde manier ook krachtig en beschermend uit.
Zou de cirkel in het midden een schild zijn? Een stuur? Een disc?
Of misschien wel een combi van dit alles?

De titel: het Rad van Fortuin roept het volgende beeld op:
iemand die op de kermis het grote rad van fortuin in beweging brengt, hopende een prijs te winnen. Winnen of verliezen. Fortuna heeft dat lot in handen en kan het je toe werpen.

“Hebben we dan helemaal geen invloed op de uitkomst van de crisis waarin wij ons bevinden?” Zou je kunnen vragen.

Wie het lot niet in eigen hand neemt, zeer zeker niet.

Beweging, sturing, aansturing  is nodig om het lot te keren.
Dus hebben we wel degelijk invloed, namelijk: Breng het Rad in beweging.

De draai
De cyclus

Numerologisch 10:
1~ het individu

in combinatie met het cijfer 0 ~de cyclus, het oneindige, maar ook de opening.

De uitkomst zou dus wel eens gunstig kunnen uitpakken
als we er een draai aan geven…

dit maakt het antwoord op de vraag: Waar op te letten deze week? iets duidelijker

We zullen het rad, of het stuur, als individu ook in eigen hand moeten nemen.
Richting bepalen: linksom of rechtsom draaien, hopelijk ten gunste, ten goede.

Op de schijf in het midden van deze kaart, staan de letters Taro vermeld.

Zou ik de schrijf een draai geven,
en begin ik te lezen vanaf de letter R
draai ik de schijf  naar rechts,lees ik ROTA~het Rad van wording,
maar draai ik naar links  lees ik RATO~rede

maar ook zie ik OTAR~horen
ORAT~ taal
TORA~ wet
ATOR
~ God van de inwijding

ik zie ook de naam Jehova  in het Hebreeuws
en ook alchemistische tekens voor water, kwik, zwavel en zout
en ja, ik heb het nog niet eens over de 4 evangeliën gehad
ieder verhaal afgebeeld met hun boek in de hoeken van de kaart
of de sfinx, slang, en Anubis
Allemaal symboliek, voor de mens, genezing, vooruitgang, evolutie, wederopstanding.
(en daarover zal ik in een later blog nog eens wat meer vertellen)

Voor nu wil ik mij focussen op het midden, de balans. Dat zien we ook om ons heen gebeuren:

vele artsen, verplegend personeel, politici en geleerden, geestelijken, en mensen als u en ik zijn bezig deze crisis het hoofd te bieden. Ieder neemt daarin verantwoordelijkheden op zich, en zo geven we samen richting. Soms met succes, maar ook met vele verliezen…..

We zullen allemaal het stuur van ons eigen leven stevig in de hand moeten houden, zodat de stappen die we zetten, ons en de kwetsbaren kan schilden tegen de vreselijke nare gevolgen van Covid 19.

We weten:

Het Rad zal met de tijd ook weer ten gunste keren, vandaar de naam FORTUNA

Waar op te letten de komende week:
Er is nog veel gaande, en niet op alles hebben we invloed
maar samen doen we ons best om het lot ten gunste te keren:
we blijven thuis, helpen waar mogelijk iemand in onze directe omgeving,
we nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid.

Besluiten die we als samenleving nemen, hoe lastig soms ook,
zouden het Rad wel eens een gunstige wending kunnen geven.

Laten we dus goed op onszelf en elkaar blijven letten.


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.