Door: Maria van Matronae

Waar we nu staan: bekers 3

de oogst tijd en het daarbij behorende klinken op de oogst
het beeld van de kaart met de 3 feestende figuren
was goed terug te zien in het straatbeeld van vele dorpen en ook grote steden als ook op campings, en andere plekken,

we zagen vaak kleine en soms ook grote groepen mensen samen drinken, samen verjaardagen vieren en ook samen allerlei andere activiteiten bezigen
er is een zin die luidt: geniet, maar eet en drink met mate!
de betekenis van deze zin was vooral zichtbaar in de mate hoe mensen zich verantwoordelijk hielden aan de regels

Want of we het nu leuk vinden of niet: dit staat te lezen op de website van het RIVM:
“We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij de eerste klachten.” 

Deze besmettingen vinden voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of het café.

en dus kijk ik nog eens naar de kaart die ons laat zien waar we nu staan:
we staan zorgeloos te vieren en te feesten met z’n allen.
En wie wil dat nou niet?

De dame op de tweede kaart duidelijk niet! (zwaarden II)

Zij zit, geblinddoekt op een harde stenen kubus met haar armen gekruist voor haar borst,
ze kijkt niet en denkt er niet aan te kijken naar de drie dames op voorgaande kaart.

Dit is de kaart die ik trok met de vraag: waar gaan we naar toe deze week?

II is tegenstrijdig
Zwaarden: ideeën, ratio, opvattingen
er is dus duidelijk de komende week verschil in opvattingen merkbaar:

de ene expert spreekt de stelling van de andere expert weer tegen
en deze strijd zorgt ervoor dat deze dame blijft zitten waar ze zit:

bewegingsloos op een harde kubus, afgesloten, niet open en ontvankelijk,
daarvoor zou ze eerst de zwaarden neer moeten leggen, de blinddoek af moeten doen en eens kijken naar de feiten.

Leef bewust, leef verstandig.
Luister naar gezond verstand
Wederom zien we in deze kaart het thema van verstandige keuzes terug komen.

Maar ze is er totaal nog niet uit, wat is wijsheid?

daar komen de feiten nog een keer, volgens het RIVM:
“In de afgelopen 4 weken (22 juni t/m 19 juli) zijn in totaal 2.354 mensen met een COVID-19 besmetting gemeld bij de GGD’en. Tijdens het bron- en contactonderzoek zijn 7.234 nauwe contacten (huisgenoten en andere nauwe contacten) van de met COVID-19 besmette personen opgespoord. Dat zijn gemiddeld 3 nauwe contacten per COVID-19 patiënt.”

maar ja: de ene deskundige spreekt de stelling van de andere deskundige tegen
wel/ geen mondkapjes, wel geen reis beperkingen, europa is daarin ook verdeeld.
als zij het al niet weten……..
dus was ik heel benieuwd hoe we het beste met de huidige situatie om kunnen gaan

en ik mag nú mijzelf citeren uit een voorgaand blog
dat ik schreef afgelopen 4 Mei, toen kwam namelijk de volgende kaart ook op tafel :

de Keizer IV

Een streng maar rechtvaardig heerschap, die ook numerologisch het thema is
van dit jaar: 2020: 2+0+2+0 = 4

Macht en doelgerichtheid zijn de steekwoorden die horen bij de kaart de Keizer.

Hij zet zijn macht in omdat hij een duidelijk doel voor ogen heeft, en zijn advies luidt dan ook:
discipline, regelmaat, orde, structuur, begrenzingen, doelen stellen en je daar op focussen, duidelijkheid.

We gaan de komende week dus zien: óf, en in hoeverre de macht van de Keizer ons wel of niet weer beperkingen op zal leggen.

Ik hoop met jullie, dat dat niet nodig dient te zijn, dat we goed op onszelf en elkaar blijven letten.

En wens u een mooie (paar warme) zomerse dagen toe.

 

Tot volgende week.


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.