Door: Maria van Matronae

Thema van dit blog: de Maand september

voor de komende maand september bekijken we diverse thema’s

kaart 1
algemeen thema wat de komende maand zal spelen:
de Geliefden VI

Een maand om diverse keuzes te maken.
Zeker als je al langer op een tweesprong staat, kan dit wel eens de aanzet tot vooruitgang zijn:
nu je keuze te maken.
Ga ervoor, het is een grote engel die boven de personen op de kaart voor de nodige bescherming  zal zorgen, dus: je zult het zelf moeten doen, maar weet je beschermt.

kaart 2
individueel:
de Toren XVI

Mocht je nu nog steeds twijfelen en weifelen: er zal hoe dan ook een doorbraak komen,
em dan moet je ook nieuwe keuzes gaan maken.
Maar dan niet vrijwillig, zoals bij de Geliefden VI
nee, als donderslag bij heldere hemel zal een verstarde situatie op individueel gebied zeker doorbroken worden, waarna je weer verder kunt, bevrijd uit deze situatie.

kaart 3
relationeel:
Zwaarden X


Die relatie(s) die jou al zolang beperken, die relatie(s) waarbij jij de druk voelt opbouwen en opbouwen, waarbij jouw mening niet meer telt, je steeds weer een mes in je rug gestoken krijgt, oneerlijke relatie, onoprechte relaties, too much….too much.
Nu is het tijd om er resoluut een streep onder te zetten,
ga wat anders doen, andere mensen ontmoeten,
mensen die zelfde normen en waardes hebben, gelijkgestemden,
mensen die jou accepteren om wie je bent, volledig.
September is het kantelpunt, want wees nou eens eerlijk: zo kun je toch ook niet verder?
zie…er is licht aan de horizon, kappen met deze relatie(s) en de zon zal weer gaan schijnen.

kaart 4
advies:
De Hierophant V


Laat van je horen, vertel jouw eigen waarheid, leer de mensen om je heen jou kennen,
wat wil je hen laten weten?
Waar wil je over praten?
Welke verbindingen wil je aangaan?
Welke verbindingen kun je nu losmaken?
Pak de sleutels van inzicht steving in je hand en gebruik ze,
doe iets met al die inzichten!

kaart 5
terug kerend thema:
Pentakels VI


Wat mij vooral opvalt aan de kaarten voor de maand September , zie je vooral terug in deze laatste kaart
allereerst het thema VI

kiezen, keuzes
het zelf doen
de eigen weg
eigen normen
eigen waarden
wat aan wie te geven?
wat met wie te delen?
hoe mijzelf niet te vergeten?
hoe vrij te zijn in eigen doen en laten?

Een mooie maand om meer en meer naar onszelf te kijken
niet te veel met de problematiek in de wereld bezig te zijn, maar meer dichter bij huis
en misschien zelfs wel in huis: je huisgezin, je vrienden,
je relaties eens onder de loep te nemen

de kaarten deze week hebben veelal een thema 5 of 6
waar komt dat op neer:
na veel vijven  en zessen!

dus na veel lastige situaties en keuzes
qua relaties
zal september ons …jou….mij ruimte gaan bieden een halt toe te roepen aan ongezonde relaties.
vrijheid, vrijheid van ons als individu
wees volledig jezelf
wie niet in je straatje passen zullen gaan, goedschiks, kwaadschiks.
en je tribe zal je vinden

Tot volgende week


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzichtgevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.